Mali ratownicy

2019-05-23

Warsztaty z udzielnia pierwszej pomocy

   Uczniowie klasy IIb uczestniczyli w krótkim kursie pierwszej pomocy, który został zorganizowany przez panią Jolantę Kulik, bibliotekarkę Filii 16 i 17 PiMBP w Rybniku. Kurs przeprowadził ratownik medyczny pan Krzysztof Olborski. Uczniowie ze skupieniem wysłuchali podstawowych zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz sposobem ich unikania. Po pogadance nastąpiła część praktyczna. Każdy z uczniów miał okazję przećwiczyć na fantomie resuscytację, a na sobie nawzajem ułożenie boczne bezpieczne. Pan ratownik był bardzo zadowolony z ich umiejętności. Na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom "Małego ratownika". Mamy nadzieję, że umiejętności te zostaną przez dzieci zapamiętane i w razie potrzeby udzielą pomocy osobie poszkodowanej.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach