z MATEMATYKĄ NA TY

   ,,Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych” to projekt realizowany przez Miasto Rybnik i Szkoły Podstawowe w Rybniku od 1.02.2018 do 31.01.2020. W gonie 19 szkół podstawowych realizujących projekt znalazła się nasza placówka. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach, podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej szkół oraz stworzenie możliwości równego dostępu do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, poprzez realizację w okresie 24 miesięcy, zadań w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe.

   Projekt „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach