Nauczanie zdalne - COVID-19 - szkoła

Szanowni Państwo

W związku z informacjami podanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od poniedziałku 18 maja uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkoły.

Pierwszym etapem od 18 maja jest dobrowolna możliwość udziału w zajęcaich rewalidacyjnych na terenie placówki (dokładne informacje w załączniku nr 1)

Drugim etapem od 25 maja jest możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo- dydaktycznych uczniów klas I- III (dokładne informacje w załaczniku nr 2)

oraz możliwość udziału w dobrowolnych konsultacjach z nauczycielami uczniów klas VIII (dokładne informacje w załączniku nr 3)

 

Dyrektor ZSzP nr 4

Bożena Szymura

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach