Samorząd Szkolny

    Kto będzie reprezentować uczniów naszej szkoły? Tego dowiedzieli się wszyscy 1 października, kiedy odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego, który został wybrany przez uczniów. Przewodniczącym został Nikodem Henek z klasy VII , zastępcą Zuzanna Tumas z klasy VIIIa, a rolę sekretarza będzie pełniła Julia Zwolińska z klasy VIIIb. Wybrani uczniowie złożyły uroczystą przysięgę w obecności wszystkich uczniów, pani dyrektor oraz nauczycieli. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej przyrzekali:

godnie reprezentować uczniów naszej szkoły,
dbać o jej dobre imię i troszczyć się o jej wizerunek,
uczciwie sprawować powierzone nam funkcje,
przestrzegać praw i obowiązków ucznia,
być wzorem dla innych i udzielać im pomocy,
dbać o bezpieczeństwo naszych kolegów i koleżanek,
naśladować Kawalerów Orderu Uśmiechu,
jak najlepiej współpracować z nauczycielami,
szanować wszystkich pracowników szkoły.

Życzymy im wytrwałości i wielu sukcesów w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach