Informacja dla rodziców dot. profilaktyki zwalczania wszawicy

2019-01-17

W celu zapewnienia warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole prosimy o systematyczne, minimum cotygodniowe sprawdzanie dzieciom czystości głów. Jest to najlepsza możliwość skutecznego leczenia wszawicy oraz działań profilaktycznych, które w efekcie mogą zapobiec jej rozprzestrzenianiu.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach