Wolontariat - sens życia

2019-01-15

Spotkanie z wolontariuszem Domowego Hospicjum im. św. O. Rafała Kalinowskiego w Rybniku

   W dniu 14 stycznia 2019 w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Markiem Śpiewakiem Prezesem i zarazem wolontariuszem Domowego Hospicjum im. św. O. Rafała Kalinowskiego w Rybniku. Zamierzeniem spotkania było, by objąć tą inicjatywą nie tylko członków Szkolnego Koła Wolontariatu, ale  wszystkich uczniów z klasy 5 - 8. Pan Marek przedstawił uczniom różne formy wolontariatu hospicyjnego, mówił o swoich osobistych doświadczeniach związanych z tą pracą. Hospicjum między innymi:
- otacza opieką osoby nieuleczalnie chore, samotne, starsze,
niepełnosprawne w ich domach,
- wypożycza bezpłatnie sprzęt rehabilitacyjny,
- wspomaga dostarczając środki higieniczne i opatrunkowe.
Spotkanie było bardzo pouczającą lekcją empatii i wrażliwości. Uczniowie dowiedzieli się, że aby człowiek był szczęśliwy i spełniony, musi wydobyć z siebie tę iskierkę, by ofiarować cząstkę siebie innym. W hospicjum pomoc potrzebującym niosą osoby w różnym wieku, czynne zawodowo, ale i bierne zawodowo, młodzież ucząca się i studenci. Nasi uczniowie również mogą pomagać będąc wolontariuszem w naszej szkole poprzez zaangażowanie się w różne akcje organizowane na rzecz hospicjum. W jednej już wzięliśmy udział - podarowaliśmy kartki świąteczne, sprzedaż których zasiliła konto rybnickiego hospicjum. Panu Markowi bardzo dziękujemy i obiecujemy, że  na pewno nie zapomnimy o hospicjum.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach