Świąteczne akcje charytatywne

2019-01-03

Działania wolontariuszy i uczniów naszej szkoły na rzecz potrzebujących

"Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia"

   Uczniowie i wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjno - wychowawczym "Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia" , organizowanym przez Internat Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  w Rybniku przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku. Projekt polegał na wykonaniu własnoręcznie kartek świątecznych, których odbiorcami były osoby samotne oraz bezdomne z terenu naszego miasta. Celem projektu było uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób pozbawionych domu i ciepła rodzinnego oraz uświadomienie, że prezent nie zawsze musi być duży i drogi. Propagowanie wartości i tradycji świątecznych poprzez edukację plastyczno - techniczną dzieci.

   Podarowaliśmy 89 pięknych kartek wykonanych różnymi technikami. Wszystkim zaangażowanym uczniom i wolontariuszom bardzo dziękujemy za bezinteresowny wkład pracy poświęcony na samodzielne przygotowanie upominku dla tych, którzy mają się gorzej.

 

Kartki dla Hospicjum Domowego w Rybniku.

   Zgodnie z prośbą otworzyli swoje serca  wolontariusze i uczniowie naszej szkoły, którzy odpowiedzieli na apel Hospicjum im. w. Rafała Kalinowskiego w Rybniku. Dzięki temu do hospicjum trafiło 65 kartek świątecznych. Bardzo dziękujemy za otwarte serca i pomysłowe prace.

   Wszystkim uczniom i wolontariuszom dziękujemy za każdą kartkę świąteczną, dzięki wam 173 kartki trafiły przed świętami do różnych osób, które na pewno się ucieszyły. Szczególnie dziękujemy  dwóm wolontariuszkom - Oli i Sandrze, ponieważ każda z nich wykonała i podarowała 21 kartek własnoręcznie zrobionych.

 

Sukces akcji przedświątecznej "Podziel się cukierkiem"

   Zbieraliśmy słodycze w szkole, przedszkolu i w kościele, dzięki ofiarności dzieci, rodziców i naszych mieszkańców uzbieraliśmy pokaźną ilość słodkości. Naszym celem było, by część z nich trafiła przed świętami do Domu Dziecka w Rybniku i tak się stało. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się podzielili nie tylko symbolicznym cukierkiem.

 

Akcja MEN "Razem na Święta"

   Dzięki temu, że w naszej placówce działa Szkolne Koło Wolontariatu, zgłosiliśmy naszą szkołę do przedświątecznej akcji MEN "Razem na Święta", w związku z tym drugą część darów w postaci słodyczy przeznaczyliśmy dla starszych i chorych mieszkańców z Golejowa i Grabowni. Wolontariusze własnoręcznie zapakowali dary do świątecznych torebek, oczywiście nie zapomnieliśmy o kartkach z życzeniami świątecznymi. Zadaniem wolontariuszy było też dostarczenie świątecznych niespodzianek wybranym osobom. Obdarowanych zostało 19 osób, ogólnie wszyscy się ucieszyli, niektórzy się wzruszyli, a większość była  zaskoczona, tym bardziej, że pierwszy raz taka akcja została zorganizowana na naszym rodzimym terenie.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach