Triki techniki

2019-06-01

Szkolny konkurs dla klas 5 -6

  W piątek 24 maja po raz pierwszy w naszej szkole odbył się drużynowy konkurs z techniki o nazwie „Triki techniki”. Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą oraz umiejętnościami technicznymi oraz zainteresowanie dalszym kształceniem w szkołach o profilu technicznym. Rozgrywki miały charakter zadań praktycznych, w których wykorzystano wiedzę i umiejętności uzyskane na przedmiocie technika, a wszystko w FORMIE ZABAWY, bo tak właśnie chcemy się uczyć. Cztery zespoły z klas 5 i 6 przyjęły bojowe nazwy: Pogromcy Igły, Żelazna Trójka, Arbuzy 45 czy Minionki. Drużyny miały rozwiązywać i prezentować kolejno 7 zadań, za każde zadanie mogli otrzymać maksymalnie 10 punktów. Zadania dotyczyły materiałów konstrukcyjnych takich, jak materiał odzieżowy, metal, papier, tworzywa syntetyczne PET oraz wiadomości z przepisów ruchu drogowego i doradztwa zawodowego. Nad wszystkim czuwała szacowna komisja, a uczniowie 4 klas kibicowali drużynom. Zabawa była wyśmienita, a ostateczne wyniki zaskakujące. Dlaczego? Ponieważ, drużyna klasy 6b, która cały czas była w czołówce z powodu słabego dopingu swojej klasy „spadła” na miejsce II. Końcowa klasyfikacja wypadła następująco:

Miejsce IV drużyna klasy 5b

Miejsce III drużyna klasy 6a

Miejsce II drużyna klasy 6b

Miejsce I drużyna klasy 5a

Laureatom - drużynie 5a rzutem na taśmę pomogła reszta klasy wspaniałym dopingiem.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców oraz RCEZ-CKUoP, placówka kształcenia zawodowego, która objęła konkurs patronatem. Najlepsza drużyna otrzymała wspaniały puchar, zaprojektowany i wykonany przez uczniów, starszych kolegów ze szkoły zawodowej RCEZ. Pomysłodawcą i organizatorem całego konkursu była pani Sabina Ficek – nauczyciel techniki.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach