Tworzymy kulturę szcunku w sieci

2019-03-11

Tydzień bezpiecznego internetu w naszej szkole

  Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu u nas trwał aż tydzień - od 25 lutego do 1 marca. Hasłem przewodnim obchodów były słowa: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

Szkolne obchody DBI odbyły się poprzez realizację kilku zadań:

1. Uczniowie już przed feriami stworzyli komputerowe infografiki przedstawiające podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci jak i zachęcające do wzięcia udziału w działaniach DBI,

2.Podczas lekcji informatyki w klasach klas 4-8  uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, prowadzono dyskusje na temat "trucizny nienawiści" w sieci.

3.Odbyło się też spotkanie z panem policjantem na temat „Bądź bezpieczny”, które dotyczyło zasad bezpiecznego funkcjonowania  w sieci i przestrzeni rzeczywistej,

4. Zajęcia profilaktyczne w świetlicy dotyczyły najmłodszych i miały formę zabawy - odbyły się pogadanki, kolorowano obrazki, obejrzano filmy animowane i grano w gry na portalu sieciaki.pl.,

5. Przez cały tydzień na korytarzach szkolnych można było znaleźć zakodowane pytania i zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Zadaniem uczniów było odkodowanie, odczytanie i podanie prawidłowej odpowiedzi nauczycielowi informatyki. W konkursie brało udział prawie 80 uczniów, prawidłowe odpowiedzi premiowane były słodką nagrodą. Dla 3 najlepszych uczniów ufundowano nagrody i dyplomy,

6. Uczniowie stworzyli gazetki pt. „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” na głównym holu i w gablocie przed szkołą dla rodziców, aby w sposób graficzny przedstawić problem, np. fotohonizmu.

Mamy nadzieję, że nasze coroczne działania są ciekawą formą edukacyjną dla uczniów i rodziców oraz nauczycieli.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach