Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych

2019-02-07
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach