Archiwum: kwiecień 2019

2019-04-01
2019-04-04
2019-04-04
POMOC W FORMIE GORĄCEGO POSIŁKU
2019-04-29

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie gorącego posiłku z OPS-u w roku szkolnym 2019/2020. Aby otrzymać pomoc dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 792,00 zł. Osoby zainteresowane, które spełniają kryterium dochodowe mogą złożyć oświadczenie dostępne w sekretariacie szkoły. Termin składania oświadczeń upływa 7 maja 2019.

2019-04-30

Wycieczka klasy 1A

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach